Stichting Oscar is opgericht op 16 oktober 2012 en heeft als doel om jonge kinderen, gehandicapte kinderen en ouderen te activeren en te stimuleren door middel van muziek.

Dit kan middels workshops, cursussen, theatervoorstellingen, of projectmatige activiteiten binnen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen, zorginstellingen en woonvormen voor volwassenen/kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Het bestuur bestaat uit:

  • Sjef Hautvast – voorzitter
  • Bert Bremen – secretaris
  • Rien Verburg – penningmeester


Zakelijk en artistiek leider:

  • Trees Verburg