Als muziekdocent was ik 18 jaar verbonden aan Schunck*-muziekschool in Heerlen. Ik gaf daar muziek- en pianolessen aan kinderen en jong volwassenen met een beperking. Het betrof kinderen met een verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking, kinderen met gedragsmatige problemen in het autistisch spectrum, ADHD, kinderen met Down-syndroom etc. Voorts gaf ik 15 jaar muziekles aan heel jonge kinderen (Muziek-op-schoot-lessen) en was ik een aantal jaren verbonden als muziektherapeut aan de Mondriaanstichting (afdeling ouderenzorg).

Stichting Oscar wil voor deze drie doelgroepen (het heel jonge kind, kinderen met een beperking, ouderen) middels muziek helpen stimuleren en activeren. Wat de stichting te bieden heeft, kunt u lezen op deze website. Het betreft enerzijds producten die u zelf kunt aanschaffen (boekjes met cd, vertelkasten en theaterkoffers), alsook workshops en theatervoorstellingen.

De theatervoorstellingen hebben een interactief karakter. Het heet dan ook “interactief muziektheater”. Kinderen worden uitgenodigd mee te zingen, mee te spelen etc. De beleving staat voorop. Het “zelf- mee- mogen- doen” is daartoe een middel.

Veel kijk- en luisterplezier!